• Færdsel i skoven må kun finde sted i henhold til Naturstyrelsens regler (www.nst.dk)
  Benyt kun de officielle indgange til skoven.
 • Gener ikke naboerne. Høj musik efter midnat er forbudt.
 • Biler:forbudt vej
  • Færdsel med bil må ikke foretages på Søndergårdsvej mellem Smithsvej og 1. sidevej til venstre.
  • Parker kun på hyttens P-pladser.
  • Kør i øvrigt forsigtig og max. 20 km/t.
 • Affald skal lægges i de dertil opstillede stativer.
 • Lejrbål/bål (kogebål) må kun tændes på lejrbålspladsen eller de faste bålpladser.
 • Alle rafter stilles tilbage ved træet.
  Undgå at skære i dem. Rafterne må ikke brændes.
 • Alle madrasser der benyttes skal være betrukket med et lagen, ligesom de ikke må fjernes fra rummet. Tages de med udendørs fortabes muligheden for leje af hytten, ligesom der vil blive opkrævet erstatning for det ødelagte.
 • Tobaksrygning er forbudt indendørs.
 • Inden afrejse skal ”Huskeliste for afrejse” følges.
 • For manglende rengøring vil der blive opkrævet min. kr. 800,- for rengøring udført af Saltruplejren.
 • Eventuelle skader skal meldes på brugerskemaet. Der er erstatningspligt for alle skader, der måtte opstå såvel i som udenfor lejren, pligten påhviler lejeren.
 • Værn om bygninger, grund og inventar, som var det jeres eget.
 • Overtrædelse af pkt. af ordensregler kan medføre øjeblikkelig bortvisning af alle deltagere.

Så er der kun tilbage, at ønske jer en god lejr i de dejlige omgivelser.

Adresse

Saltruplejren
Smithsvej 16
3230 Græsted

Kort

kort footer

Kontakt

Udlejning:
Udfyld online formular her

Ole Hansen

Mail: udlejning@saltruplejren.dk

Tlf. 60 81 64 09 (kl. 13-21)

Kongernes Nordsjaelland