1. Færdsel i skoven må kun finde sted i henhold Skov- og Naturstyrelsens "Færdsel i skoven"
  Benyt kun de officielle indgange til skoven.
 2. Gener ikke naboerne. Færdsel med bil må ikke foretages på Søndergårdsvej mellem Smithsvej og 1. sidevej til venstre.
  Parker kun på hyttens P-pladser.
  Kør i øvrigt forsigtigt, max 20 km/timen.
 3. Affald henkastes i de dertil opstillede stativer.
 4. Lejrbål/bål (kogebål) må kun tændes på lejrbålspladsen eller de faste bålpladser.
 5. Der må ikke graves i boldbanerne.
 6. Alle rafter lægges tilbage i stativerne.
  Undgå at skære i dem. Rafterne må ikke brændes.
 7. Alle madrasser, som bruges, skal være betrukket med et lagen, ligeså må de ikke fjernes fra rummet.
 8. Tobaksrygning er forbudt indendørs.
 9. Efter endt ophold rengøres: Lejrgrunde, lokaler, toiletter, service og køkkenudstyr omhyggeligt.
  Inventar stilles, som det blev modtaget.
 10. Eventuelle skader skal meldes på brugerskemaet.
  Der er erstatningspligt for alle skader, der måtte opstå, såvel i - som udenfor lejren, pligten påhviler lejeren.
 11. Inden lejren forlades skal den ansvarlige påse:
   • At det lejede afleveres i pæn og rengjort stand. (for evt. manglende rengøring, vil der blive opkrævet min. kr. 250,- for rengøring udført af Saltruplejren)
   • At alle yderdøre og vinduer er lukkede og låst
   • At der er lukket for gassen, på flasken
   • At brugerskemaet afleveres i postkassen
 12. Værn om bygninger, grund og inventar, som var det jeres eget, bl.a. må rafter og lign. ikke kastes i søen.