top2

 1. forbudt vejFærdsel i skoven må kun finde sted i henhold til pjecen: Øvelse og lejrslagning i statsskovene. Benyt kun de officielle indgange til skoven.
 2. Gener ikke naboerne.
  Musik udendørs må kun være akustisk musik og med et instrumet.
  Musik i huset skal ske for lykkede døre og vinduer.
  Færdsel med bil må ikke ske på Søndergårdsvej mellem Smithsvej og 1 sidevej til venstre.
  Parker kun på hyttens P-pladser. Der er 2 pladser og på plads 2 kan der holdes i "flere lag".
  Evt. yderligere biler parkeres på bagenden af grunden eller i Esbønderup by.
  Kør forsigtig på Smithsvej max 20 km/timen og skift ikke gear på bakken.
 3. Affald skal komprimeres og lægges i den opstillede plast container.
  I grå kasser ved container lægges glas, metal, og genbrugsflasker. Pap lægges i 1. rum i brændeskur.
 4. Lejrbål/bål (kogebål) må kun tændes på lejrbålspladsen eller de faste bålpladser bagerst på grunden.
 5. Der må ikke graves i græsarealer fra hytten og ned til søen.
 6. Alle rafter stilles tilbage ved træet med rafter.
  Undgå at save i dem.
  Rafterne må ikke brændes.
 7. Madrasser der benyttes skal være betrukket med et lagen.
  Madrasser må ikke fjernes fra rummet eller tages med udendørs.
  Der vil blive opkrævet erstatning for skader.
  Evt mistes muligheden for at leje hytten.
 8. Tobaksrygning må kun ske udenfor huset.
 9. Efter endt ophold rengøres såvel inde som ude.
  Rekvisitter og rengøringsmidler står i depot, støvsuger i nederste skab i gang.
  Service og køkkenudstyr stilles efter skiltningen og med bunden opad.
  Inventaret stilles, som det blev modtaget.
  Alle yderdøre og vinduer er lukket og låst.
  Inden lejren forlades skal den ansvarlige påse:
  • At det lejede afleveres i pæn og rengjort stand (for evt. manglende rengøring, vil der blive opkrævet min. kr. 800,00 for rengøring udført af Saltruplejren).
  • At brugerskemaet afleveres i postkassen, og nøgler i nøgleboks.
 10. Eventuelle skader skal meldes på brugerskemaet.
  Der er erstatningspligt for alle skader, der måtte opstå, såvel i som udenfor lejren.
 11. Værn om bygninger, grund og inventar, som var det jeres eget, bl.a. må rafter og grene ikke kastes i søer og grøfter.
  Evt. byggede huler skal nedrives inden afrejse.
  Evt. benyttede rafter stilles tilbage

Overtrædelse af pkt. af ordensregler kan medføre øjeblikkelig bortvisning af alle deltagere.

Så er der kun tilbage, at ønske jer en god lejr i de dejlige omgivelser.
Hvis der skulle opstå uløselige ting, kan der ringes til udlejer kl. 13- 21 tlf. 60 81 64 09